Hvilken stemme i dig larmer mest lige nu?

Hvilken stemme i dig larmer mest lige nu?

Vi står i disse dage midt i en flodbølge af forandringer. Omfattende forandringer kan være katalysator for et eftersyn med livets store spørgsmål. Måske ser du nye muligheder, eller måske oplever du livsgrundlaget smuldrer under dig. Når livets flod forgrener sig, kan det være svært og angstprovokerende at vælge en ny vej.

Med udgangspunkt i gestaltpsykologien og et eksistentialistisk grundsyn giver jeg i dette indlæg nogle perspektiver på, hvordan vi mennesker danner mening i livet – ikke mindst i foranderlige tider som disse. Sidst i indlægget finder du en øvelse, som du kan gennemgå. Den kan hjælpe dig med at få indsigt i, hvad der har ændret sig i dit liv og få overblik over, hvad der giver mening for dig her og nu.

Vi er designet til at finde helheder og mønstre

Vi er fra naturens side designet, til at finde helheder og mønstre i alt hvad vi registrerer fra vores omgivelser og indefra vores organisme.

Når du ikke har dannet en helhed eller et mønster så oplever du uro i kroppen. Denne uro kalder på opmærksomhed og forsvinder først, når du forholder dig til den, skaffer mere information eller handler på det. Dette er en helt naturlig proces, som foregår hele tiden og har for det meste ikke noget med ubehag at gøre. Uroen kan registreres som mange andre fornemmelser: nysgerrighed, interesse, irritation, sorg, lyst, sult, træthed, glæde, Osv.

Nedenstående figur illustrerer processen, fra begyndende sansning, mere opmærksomhed til mobilisering af energi til at fortage en handling, hvorefter oplevelsen integreres og anvendes til fremtidig erfaring og beslutninger.

Mening er beslutninger vi bruger til at navigere i livet med

"Vi forholder os til vores eksistentielle situation på samme måde, som vi forholder os til og organiserer tilfældige stimuli og hændelser i vores dagligdag. Vi føler ubehag ved en indifferent, ustruktureret verden og søger efter mønstre, forklaringer og en mening med livet."
Irvin Yalom

Mening er et udtryk for at noget er vigtigere en andet. Ellers er alt lige gyldigt. På den måde kan du sige, at når du oplever ligegyldighed, så er der beslutninger du af en eller anden grund undlader at træffe.

Mening er overordnede syn på livet, som du bruger til at navigere i livet med. De beslutninger, du har taget om hvad der giver dig mening i livet, danner grundlag for dit værdigrundlag, som du træffer daglige beslutninger ud fra. Det gør, at du ikke skal igennem en lang beslutningsproces hver gang, du skal træffe et valg. Når du ikke er i kontakt med hvad der er vigtig for dig, kan det derfor være svært at beslutninger i hverdagen.

Større forandringer kræver omorganisering af vores livsmening

Du har med andre ord struktureret en overordnet mening ud fra dine livserfaringer.

Når en større og længerevarende forandring, som fx corona, laver et indhug i vores dagligdag, er det muligt, at det skaber uro elle ængstelse. Måske har det allerede haft konkrette konsekvenser i form af fyring, fravær af sammenkomst med familie, nedgang i indtægt eller andet. De erfaringer, vi før har brugt ubevidst til at navigere efter og som muligvis har givet os en fornemmelse af mening, er måske så ændrede, at de begynder at kunne mærkes. Jo mere tid der går uden en egentlig afklaring, jo større bliver uroen.

Dette kan være en anledning til at give dig selv et meningseftersyn. Hvad er egentligt vigtigt i livet lige nu? Hvad er svært? Hvad er anderledes? Hvilke vigtige erfaringer har du fået, der ændrer dit syn på livet? Hvad vil du ændre, når normale tilstande atter er tilbage? Og hvad med dine relationer?

Du kan selv arbejde med uroen, ved at give den opmærksomhed

Uden opmærksomhed vil du reagere og handle på den stemme i dig, der larmer mest.

Er du ramt af uro eller ængstelighed generelt eller som følge af en større ændring, som fx corona krisen, kan du prøve at gå nedenstående punkter igennem.

Sæt en time af til at lave øvelserne. Find et sted hvor du kan side uforstyrret. Det bedste resultat kommer, hvis du står ved det, der umiddelbart kommer til dig, frem for at bruge tid på at vurdere om det er det rigtige der står. Stol på at det der kommer frem, er det der er vigtigt – lige nu.

Det eneste du behøver er ro, tid, papir og en blyant.

  1. Lav en liste over hvad der i livet lige nu, betyder meget for dig. Du kan spørge, hvorfor punktet betyder noget for at få mere klarhed i meningen bag.

    Ud fra hvert punkt, giv en vurdering af om punktet har ændret sig. Hvis det fx betyder meget for dig at have kollegialt samvær, så vil det sandsynligvis have ændret sig grundet karantænen.

  2. Kig på din liste og giv dig selv tid til at mærke, hvad det overblik betyder for dig. Hvordan har du det med det du ser? Er du glad for det du ser? Er der noget du er ked af eller vred over? Noget der giver anledning til uro eller frygt?

  3. For de punkter, der er uden for din indflydelse, spørg dig selv, hvordan du har det med, at du ikke kan gøre noget? Din magtesløshed. Giv dig god tid til bare at mærke det, du mærker uden at tænke for meget over det. Kan du acceptere, at det lige nu er uden for din magt at gøre noget? Hvis ikke, hvad forhindrer dig?

  4. Vurder, om der er nogle af punkterne, som intuitivt kalder mere på din opmærksomhed end andre punkter. For hvert af disse punkter, afgør om det er ude eller inde for din indflydelse at gøre noget ved det.

  5. For de punkter, der er inden for din indflydelse, lav en liste over hvad du kan gøre. Her kan du med fordel lade spontaniteten råde. Skriv det ned der kommer til dig, også selv om din indskydelse er at forkaste forslaget med det samme. Er der noget af det, der giver dig energi, som du får en indskydelse på at handle på? Hvis ikke, hvad forhindrer dig?

  6. Hvis du har mulighed for det, så tal dine oplevelser igennem med et andet menneske du har tillid til.

I stedet for lister og punkter, så kan du lave samme øvelser med tegninger, flowskrivning eller andre metoder, der hjælper dig med at give slip på tankerne og få adgang til spontaniteten.

Arbejd dybere med mening

Erhvervscoaching eller terapi kan bistå dig med at arbejde i dybden med mening eller angst.

Del på sociale netværk!