Awareness hjælper dig til at træffe bedre beslutninger

At træne din awareness ”muskel” giver dig mulighed for at træffe bedre beslutninger i nuet. Det giver dig adgang til flere ressourcer i din beslutningsproces. Du bliver bedre til at omgå automatbeslutninger, nedsætter risikoen for bias og øger kreativiteten i dine beslutninger.

Awareness er nøglen til at være autentisk tilstede i nuet og til at ændre vaner. Awareness er den ufokuserede opmærksomhed, som bedst kan beskrives som et menneskes beredskab til at reflektere over forskellige indtryk (fra miljøet og interne processer, tanker og følelser), inden mennesket retter sin opmærksomhed mod noget bestemt. Det svarer til at være åben for det, der er uden for fokus, inden du stirrer dig blind på et enkelt perspektiv. Se billedet ovenfor for eksempel.

Når du modtager input fra dine omgivelser eller fra din egen organisme, vil din hjerne automatisk begynde at organisere indtryk i et mønster. Når du har nok indtryk til at genkende et mønster vil du enten; træffe en beslutning, danne en mening eller handle/reagere på mønsteret. Den beslutning du tager, er altid påvirket af alle dine hidtidige erfaringer, kombineret med de aktuelle indtryk du får, fra det miljø du befinder dig i (læs mere om Feltteori udviklet af Kurt Lewin).

Du kan træne din awareness

For at lave om på dine handlemønstre, er det nødvendigt at lægge en kile ind imellem oplevelse og beslutning. Det er her awareness kommer ind i billedet. Awareness er nøglen til at omgå automatbeslutninger og ændre gamle beslutningsstrategier, som måske ikke længere er så hensigtsmæssige.

Awareness kan kategoriseres i tre zoner:

Yderzonen

Det er de input du får fra omverdenen. Det vil sige lyde, synsindtryk, lugte, smage eller taktile indtryk.

Mellemzonen

Det er tanker, fantasier, konklusioner, hukommelse, fordomme og forestillinger. Det er med andre ord det som kan fylde tankerne.

Inderzonen

De kropslige sansninger. Det er spændinger i kroppen, fornemmelse af sult og tørst, kulde/varme og følelser mv.

Tre trin til øget awareness

Du kan træne awareness ved at stoppe op. Og så spørge dig selv, hvad der sker i de forskellige zoner, lade opmærksomheden glide hen på dem. Det er en god øvelse at lave midt i et møde eller en samtale. Hvad sker der egentligt lige nu og her i mødet? Hvad gør det ved mig og hvad vil jeg med den indsigt? Er der noget jeg vil adressere eller gøre anderledes.

Her er tre forslag, som du selv kan tage fat på for at øve din awareness.

  1. Nudging. Det gælder om at fange det i nuet. Brug en genstand du altid har på dig, indstil en timer på din telefon eller sæt et kryds på din hånd, der minder dig om at stoppe og og gennemgå de 3 zoner.
  2. Find et tidspunkt på dagen, hvor du kan sætte dig og betragte andre mennesker. fx. en park eller kantinen på din arbejdsplads. Registrerer så objektivt som muligt hvad du registrerer i din yderzone. Skriv det ned på et papir. Læg mærke til hvor mange fordomme og fortolkninger du får ind.
  3. Reflektion. Inden du går i seng, så gennemgå din dag og identificer hvor du har ladet din automatreaktion råde samt hvor det er lykkedes med awareness.

At lede i nuet handler om at have denne awareness med sig og at praktisere den i nuet. Hermed opnår du bedre beslutninger og mere nærhed i dine relationer.

Inspiration til din udvikling

Modtag inspiration, værktøjer samt nyheder om tilbud fra Impasse.

Læs mere om hvordan du kan arbejde med awareness

Det der gør gestaltbaseret coaching forskellig fra andre coachingmodeller, er dets fokus på kontakt og awareness. Dette betyder, at der er en direkte kobling mellem graden af en persons awareness og potentialet for nye valg og ny adfærd.

Del på sociale netværk!