Erfaringsbaseret tilgang til erhvervscoaching

Det der gør gestaltbaseret erhvervscoaching forskellig fra andre coaching modeller, er dets fokus på kontakt og awareness. Dette betyder, at der er en direkte kobling mellem graden af en persons awareness og potentialet for nye valg og ny adfærd. Det er ikke coachen, der opfordrer til forandring. Coachen faciliterer et forløb, hvor han/hun hjælper dig til øget awareness, som derigennem giver dig erfaringen til at kunne træffe nye valg og derved skabe en vedvarende forandring.

Vækst og udvikling sker som resultat af kontakt med omgivelserne. Derfor er det naturligt at have en vis distance til den indledende kontakt med et nyt menneske, med mindre man har stor tiltro til forandringens resultat. Det betyder også at større forandring kræver en dybere og mere tillidsfuld kontakt. Det er derfor vigtigt for et succesfuldt forløb, at der er god kontakt mellem dig og coachen. Det er coachens opgave at have fokus på denne kontakt og have et skarpt øje på eventuel modstand hos dig.

Gestalt tilgangen til modstand er, at det er et sundt og naturligt fænomen hos mennesker. Modstand opstår her og nu, som reaktion på noget der sker i omgivelserne. Coachen hjælper dig med at få øje (awareness) på modstanden, undersøge den og acceptere den. Det er når du har øget awareness og accepterer modstanden, at muligheden for at lære nyt opstår. Med den opstår nemlig muligheden for at vælge en forandring. Jf. den paradoksale forandringsteori.

Teorien om forandringens paradoks forklarer, hvordan der først er grundlag for længerevarende forandring, når man accepterer den situation man står i. Et eksempel er Rasmus, der som relativ ung fik et job som Enterprise IT-arkitekt. Rasmus så sig selv som guds gave til emnet og var ofte i konflikt med dyrt betalte konsulenter, med mange års erfaring. Det var først da han opgav dette selvbillede og accepterede sine begrænsninger, at han blev åben for at modtage læring fra en af disse konsulenter og endte med at udvikle sine kompetencer betydeligt.

Den eksperimenterende tilgang til coaching

I den erfaringsbaserede coachingmetode kan undersøgelsen af modstanden og af din kontakt med dine omgivelser og dine problemstillinger ske ud fra en eksperimenterende tilgang.

Eksperimenter er små afbrydelser eller forsøg, som har til formål at bringe emnet ind i nuet og at arbejde direkte med og erfare det – i modsætning til blot at tale om det. Det giver adgang til flere ressourcer i dig. På denne måde opnås muligheden for at gå et spadestik dybere og dermed at opnå det indblik, som kan afstedkomme en forandring. Den eksperimenterende tilgang til coaching tager udgangspunkt i Kolb’s læringsteori (jf. nedestående figur).

Gennemgang af processen

  1. Coachen forslår et eksperiment, som skal belyse en konkret problemstilling. Du udfører forsøget, der giver adgang til en ”her og nu” oplevelse.
  2. Herefter gennemgår du forsøget med henblik på de observationer, som forsøget har vist. Her støtter coachen med feedback og sine observationer.
  3. Du gennemgår observationerne med henblik på at danne en fortolkning af, hvad der er observeret og på selv at omdanne dette til en konklusion. Det er ikke coachens opgave at give fortolkninger, dog kan coachen bidrage med en teoretisk ramme, som observationerne kan holdes op imod.
  4. I den sidste del af processen omformulerer du erfaringerne til en konkret handlingsplan, hvor nye erfaringer kan testes af i din dagligdag.

Processen kan gentages efter behov – men altid med den nye læring som fundament (den hermeneutiske cirkel).

erhvervscoaching

Styrk din ledelse og nå dine mål

Læs mere om erhvervscoaching tilbud

Del på sociale netværk!