Teamudvikling - Etabler et effektivt læringsmiljø i dit scrumteam på 5 sprint

Få scrumteams, der konstant forbedrer sig og leverer topkvalitet

Succes med scrum forudsætter fokus på teamudvikling. Teamet skal hele tiden lære, forbedre sig og tilpasse sig forandringer fra miljøet.

Etablerer I det rette læringsmiljø og arbejder bevidst med relationerne i teamet, vil I opleve en markant forbedring i produktiviteten og arbejdsglæden.

Få markante produktivitetsforbedringer over 5 sprint

Vi hjælper jer med at etablere rammer for et sundt læringsmiljø over 5 sprints. Forløbet tilrettelægges, så teamet selv er i stand til at arbejde videre med læringsmijøet efter forløbet uden ekstern facilitering.

I vil opleve markant forbedring i produktiviteten allerede efter 5 sprint. Forløbet kører parallelt med udviklingsaktiviteter i teamet.

Læs mere om Impasse metode og tilgang til teamudvikling eller tilgang til coaching.

Indhold i teamudviklings forløbet

Nedenstående er et eksempel på hvordan et teamudviklingsforløb for et team (6-8 mand).

Første sprint handler om at etablere rammerne for forløbet. Kunden udpeger en intern facilitator (fx. scrummaster). Impasse faciliterer nedenstående aktiviteter:

 • Gennemfører Interview med leder, projektleder, productowner og scrumteamet. Afdæk problemtemaer i teamet. (fx. team lever ikke op til sprintcommitment)
 • Impasse deltager som observatør på dagligt scrum, sprintplanning samt retrospektiv
 • Tilretter målingsparametre til at måle på læringsmiljøet
 • Tilretter teamudviklngs forløbet i samarbejde med leder og scrummaster på baggrund af observationer

Teamet lærer et fælles sprog for at arbejde med de interne relationer. Rammerne for at udvikle læringsmiljøet sættes. Impasse faciliterer følgende aktiviteter

 • Udsender baseline måling/survey af læringsmiljøet i scrumteamet
 • 4 timers workshop med scrumteam. (I starten af sprintet) Læring om og etablering af fælles sprog for udvikling af relationer og tillid i teamet. Gennemgang af problemtema med team. Commit til nye vaner og eksperiment i feltet.
 • Individuel coaching af intern facilitator (train the trainer). En time pr. uge i sprintet
 • “Klassens time”. I forlængelse af retrospektiv gennemfører teamet et 2 timers møde med fokus på samarbejde og nye vaner

Fokus i sprint 3 og 4 er at fastholde og øve de nye rammer. Impasse faciliterer nedenstående teamudviklings aktiviteter:

 • Gennemfører måling/survey af læringsmiljø I scrumteamet
 • Individuel coaching af intern facilitator (train the trainer). En time pr. uge i sprintet.
 • Statusmøde med leder
 • “Klassens time”. Med udgangspunkt i måling/survey holder scrumteamet et møde i forlængelse af retrospektiv med fokus på samarbejde.

Overdrage til intern facilitator. Aktiviteter faciliteres af intern facilitator. Impasse deltager og giver supervision.

 • Intern facilitator gennemfører måling af læringsmiljø I teamet
 • Impasse gennemfører individuel coaching af intern facilitator (train the trainer). En time pr. uge i sprintet.
 • “Klassens time”. Med udgangspunkt i måling af holder teamet et møde i forlængelse af retrospektiv med fokus på samarbejde. Intern facilitator
 • Impasse holder supervisionstime med intern facilitator
 • Afsluttende evalueringsmøde med leder

Få inspiration til scrumteam udvikling

Impasse have had a real impact on how we approach leadership in my team. We have seen methodology used that was fresh and new to us, and it has really helped us recalibrate what is important, and what is not.

- Jacob Mygind, Director IT Platform Services, Simcorp

Impasse leverer ydelser der er målrettet leder- og teamudvikling. Læs mere om Impasse.

Forløbet gennemføres af Rasmus Ranmar, der er erhvervscoach og terapeut specialiseret i individer og grupper. Rasmus har baggrund fra IT-branchen med end 20 års erfaring som leder og konsulent.

Hør mere om hvordan I udvikler jeres scrumteam 4191 4330, eller udfyld nedenstående formular og bliv ringet op.


  Artikel: Scrum virker først når læringsmiljøet er sundt

  Få tilsendt artiklen fra Dansk projektledelse om hvordan du udvikler et sundt læringsmiljø i dit team og skriv dig op til nyhedsbrevet.