Sparring med lederteam og ledercoaching

"Impasse have had a real impact on how we approach leadership in my team. We have seen methodology used that was fresh and new to us, and it has really helped us recalibrate what is important, and what is not."

- Jacob Mygind, Director IT, Simcorp

Sparring omkring forandringer i afdelingen

Ved årsskiftet 2018/2019 tiltrådte jeg, stilling som byggechef i Boligkontoret Danmark. Vi er 24 administrative medarbejder og projektledere, der varetager projektledelse af byggeprojekter over hele landet.

I forbindelse med en udskiftning af flere medarbejdere i byggeafdelingen indledte vi et samarbejde med Impasse, med udgangspunkt i at reorganiserede afdelingen.

Vi har brugt Rasmus og Klaus til sparring omkring forandringerne i afdelingen, afholdelse af workshops samt individuelle coachingforløb. Impasse har hjulpet os med at arbejde med tilliden og åbenheden i afdeling, hvilket har ført til en langt bedre dialog, samarbejde både internt som eksternt og trivsel.

Jeg kan kun varmt anbefale Impasse som samarbejdspartnere til forandringsforløb for medarbejdere og sparring med ledelsen.