Sådan udvikler du en demokratisk lederstil med fokus på trivsel og vækst

Demokratisk lederstil indbærer at lederen på demokratisk vis inkluderer i beslutningstagen

Det fremmer motivation, trivsel og produktivitet

Mange ledere og projektledere har præference for enten en social eller en autoritær lederstil, der begge har en række fordele og ulemper. Blake og Moutons ledergitter, illustrerer både en præference og en udviklingsvej for din lederstil.

I dette indlæg får du en kort gennemgang af ledergitteret samt inspiration til at udvikle en demokratisk lederstil, hvor du både har øje for medarbejdertrivsel og fokus på virksomhedens mål.

Ledergitteret

Ledergitteret er en model fra 1964, der er udviklet af Robert Blake og Jane Mourton. Den er en videreudvikling af Kurt Lewin’s 3 ledertyper.

Figur: Blake og Mouton's Ledergitter

De forskellige lederstile:

Demokratisk lederstil

Den demokratiske leder forstår at lede mod et mål, skabe vækst og samtidig inkludere medarbejdere. Lederen forstår desuden, hvornår der er behov for at vælge en mere social eller autoritativ lederstil afhængig af den situation, som virksomheden står i. Miljøet er præget af høj produktivitet og tilfredshed.

Social lederstil

Her er lederens fokus primært sin relationer til medarbejderne på bekostning af forretningsmål. Typisk er lederen medarbejderens gode ven eller ”hygge onkel”. Lederen er ambassadør for medarbejderen og finder sig ofte i opposition til den øvre ledelse. Atmosfæren i sådan et miljø er ofte venligt og mindre produktivt.

Autoritativ lederstil

Produktion, mål og vækst er vigtigst på bekostning af relationer og medarbejdertilfredshed. Målet helliger midlet. Miljøet er præget af frygt, kontrol og regler.

Laissez-faire lederstil

Lederen er hverken involveret i medarbejder trivsel eller virksomhedens mål. Er typisk fokuseret på egne opgaver og ses ofte hos tekniske fagfolk, der er blevet ledere eller ledere i en nulfejlskultur.

Sådan udvikler du en demokratisk lederstil

En måde at gå til lederudviklingsarbejdet på er, at se på lederstilene som modsætninger ud fra et polaritetsprincip. Fx. Social over for Autoritativ.

Polaritetsprincippet er udviklet af Solom Friedländer. Princippet siger; at for at noget kan opfattes og værdisættes, så skal det differentiere fra noget andet. Dvs. at fænomenerne i verdenen viser sig i deres modsætninger (polariteter):

 • levende-død
 • mørk-lys
 • sulten-mæt
 • klog-dum
 • blid-grov
 • Social-autoritativ

Hvis vi aldrig døde, ville vi ikke have behov for at definere, hvad levende er. Vi ville bare være. Heraf udtrykket ”For den rene er alting rent”. Når du identificerer dig ud fra den ene side af polariteterne, har du også den anden side i dig. Den ene er blot mere veludviklet end den anden.

Har du en social eller autoritativ lederstil kan det tyde på, at du er ”fanget” i en polaritets yderpol. Dermed bliver du ufri og ser alene verdenen ud fra denne polaritet. Friheden, og den demokratiske lederstil, ligger i at finde “nul-punktet” mellem polariteterne, hvor der er balance, overblik og kreativ mulighed for at gå i alle retninger.

Det kræver, at du kender dine polariteter og forstår styrker og svagheder ved begge sider.

Der vil typisk være karaktertræk hos os selv, som vi er mere glade for end andre. Der vil være karaktertræk, som vi ikke vil kendes ved, og der vil være karaktertræk, som vi fortrænger – vores skyggesider.

Bliv mere bevidst om dine polariteter

For at blive mere bevidst om dine forskellige karaktertræk, kan du lave en liste over dem, du genkender og deres modpoler.

 1. Lav en liste over nogle af de karaktertræk, som du vedkender dig og viser til andre.
 2. Identificer deres modpol.
 3. For hver modpol, spørg dig selv:
  1. Er det et karaktertræk jeg kender i mig selv?
  2. Vil jeg acceptere det?
  3. Viser jeg dem til andre?
  4. Hvis ikke, hvorfor ikke?
 4. Er der tidspunkter hvor karaktertrækket er hensigtsmæssigt?

Det kan være svært at gøre alene. Vi er ofte tilbøjelige til at være frastødt af modpolerne. Det kan du genkende, hvis der er typer af mennesker du ikke kan lide eller du ændrer adfærd over for. Der ligger også ofte også nogle valg og vilkår fra tidligere i livet, som har formet vores måde at være på.

De forskellige lederstile:

Erhvervscoaching er en effektiv udviklingsvej for en demokratisk lederstil

Erhvervscoaching med gestaltpsykologi som udgangspunkt, har polaritetssynet indbygget i sig. Den er meget effektiv til give dig indblik i dine polariteter, deres styrker og svagheder, samt den modstand du evt. har på de forskellige dele.

Læs mere om erhvervscoaching og få inspiration til din udvikling.

Del på sociale netværk!