Umiddelbare relationer - ansvarlige og autentiske

Oplevelsesbaseret, involverende og indsigtsfuldt feedbackkursus

Feedbackkursus med fokus på autenticitet og ansvarlighed

Al feedback, kræver et autentisk nærvær både til dig selv og til dine relationer. Det at få indblik i hvilke signaler du sender når du giver kommunikerer og giver feedback og hvad du opfanger fra andre, kan være en stor ahaoplevelse.

Når du kommunikerer med dine kollegaer, er der mange emner på spil, som påvirker det udfald du ønsker dig. Meget af denne kommunikation er drevet af den indbyrdes tillid, der er imellem interessenterne samt den norm, der er i organisationen omkring meningsudveksling. Det værende alt fra konfliktskyhed til konflikt eskalering.

Kurset henvender sig til lederteamet eller teamet, der ønsker at arbejde aktivt med feedback kompetencer, og forstå hvordan personlige og relationelle faktorer spiller ind i kommunikationen og samarbejdet.

Udbytte

Teamet og individerne får:

 • Styrket kommunikation og samarbejde mellem teammedlemmer
 • Indsigt i hvordan I udvikler samarbejdet i teamet eller projektet
 • Lærer forskellige feedbackmodeller
 • Klarhed over dine egne styrker og svagheder ved feedback

Sådan foregår kurset

Forløbet tilpasses behovet i teamet. På en dag vil der typisk vil være 2 faglige emner. Eksempelvis:

 • Feedback - hvad er god feedback
 • Konflikter – encountermodel til håndtering af konflikter og oprydning i relationer
 • Gruppedynamikker – forskellige gruppedynamiske faktorer og hvordan de indvirker på et teams udvikling
 • Kreativitet – arbejde med teamets spontanitet og ideudvikling

Forløbet tager udgangspunkt i gestaltpsykologien, der beskæftiger sig med hvordan mennesker opfatter og danner mening, herunder beslutninger.

Læringen er oplevelsesbaseret ud fra devisen: Oplev først og forstå bagefter. Der tages udgangspunkt i individuelle- og gruppeøvelser, som efterfølgende gennemgås i gruppen.

Læs mere om Impasse's metode og tilgang til teamudvikling.

Ring til mig, hvis du vil høre mere

+45 4191 4330

Når forandring holder som en isterning på en varm sommerdag

Vedvarende forandring styrkes med et forløb

Forløbet tilrettelægges efter det konkrette behov, som er i gruppen eller virksomheden

Udgangspunktet er et møde med relevante beslutningstagere for at afklare den aktuelle situation samt hvilke udfordringer som ønskes gennemarbejdet. Herefter udarbejder vi et oplæg. Et eksempel på et forløb:

 • 1. workshopdag fokuserer på kontaktstile samt kommunikations- modeller
 • Mellemperiode, hvor deltagerne får mulighed for at arbejde med og identificere individuelle problem- stillinger
 • 2. workshopdag fokuserer på konflikthåndtering og gruppe- dynamikker

Kurset faciliteres af to erhvervscoaches, med mange års organisations- og ledelseserfaring.

De fem dysfunktioner i et team

Løsningen ligger i at oparbejde en kultur, hvor der er en øget opmærksomhed omkring denne kontakt, og hvor den enkelte tager personligt ansvar for, hvad han eller hun vælger at gøre og sige. Denne opmærksomhed kan trænes og udvikles og sættes i struktur.