Tryg IT-start

Tryg IT start

En metode til at styrke unges plads i IT-teamet gennem psykologisk tryghed

Virksomhederne efterspørger dygtige nyuddannede IT-medarbejdere, der også har de bløde mellemmenneskelige kompetencer, så de er bedre rustet til at integrere sig og falde til på arbejdspladsen.

I samarbejde med Vellivfonden har vi netop afsluttet et pilotprojekt, hvor vi med succes har testet metode til at fremme psykologisk tryghed for unge medarbejdere, der er startet på deres første arbejdsplads. Træning af relationskompetencer, fungerer ikke som almindelig undervisning. Du kan ikke læse dig til sociale kompentencer. De udvikles gennem oplevelse og refleksion i relation med andre mennesker.

Projektet er gennemført i samarbejde med Bettina Prühs (Godt arbejdsliv) og Helle Gransgaard (Pykologisk tryghed i praksis)

Her er vores konklusion fra pilotprojektet. Du kan downloade rapporten nederst på siden her.

Væsentligste læringspunkter fra projektet

Herunder er en sammenfatning af de væsentligste læringspointer fra projektet omkring, hvad I kan være opmærksomme på for at styrke den psykologiske tryghed i jeres virksomhed:

 • Der eksisterer både et organisatorisk og individuelt ansvar for at skabe psykologisk tryghed i et team
 • Organisatorisk kan I sætte strukturer op, som inviterer medarbejderne til at sætte sig selv i spil.
 • Det individuelle ansvar for at skabe psykologisk tryghed i teamet er dobbelt og består af : 1) ansvaret for at sætte sig selv i spil og 2) ansvaret for at gøre det trygt for andre at sætte sig selv i spil. Hvert teammedlem kan gøre det trygt for andre at sætte sig selv i spil ved at invitere dem til at bidrage og reagere trygt og konstruktivt når de bidrager
 • Hvert teammedlem kan sætte sig selv i spil ved at gøre brug af kompetencerne åbenhed, læringsparathed, ansvarsbevidsthed og ærlighed. Kompetencerne kan trænes. Kompetencerne trænes lettest i et trygt miljø
 • Øvelser, som i workshoppen, sætter hurtigt spot på teamets dynamikker, og hvor virksomheden kan sætte ind for at øge den psykologiske tryghed i teamet
 • I må arbejde jer langsomt og vedvarende frem mod fuld psykologisk tryghed
 • Skab tryg teambuilding til at styrke teamets relationer
 • Gode og sunde relationer fordrer psykologisk tryghed
 • Styrkede relationer gør det lettere at spørge hinanden om hjælp og feedback
 • Som virksomhed kan I, som i workshoppen, skabe trygge rum til læring og udvikling – og undgå alvorlige fejl i ydelser til kunder
 • Tryghed øger performance – gør de unge trygge til at sætte deres kompetencer i spil for virksomheden. Denne tryghed kan øges via workshoppen
 • Kompetencebehovet er gensidigt og gælder for alle medarbejdere på virksomheden – ikke kun de unge

Download rapporten her

Klik på billedet nedenfor for at hente rapporten.

En metode til at styrke unges plads i IT-branchen

Del på sociale netværk!