Den hurtigste vej til effektivt samarbejde

Nu-tænkende måde at arbejde med tillid og læring i teams

Et team, der arbejder med stor grad af tillid og fælles mål, i en kultur hvor fejl er tilladt, har langt højere ydeevne end teams, hvor der er mistillid og frygt for repressalier.

Når et nyt projekt starter, eller der sker en større forandring, kan der ofte gå en rum tid før tilliden er på plads mellem teammedlemmer. Det kan mærkes på bundlinjen.

Det gælder derfor om at mindske den periode, hvor teammedlemmer går rundt om den varme grød, før de begynder at interagere effektivt.

Gennemfør en improvisationsworkshop med dit team

Efter teamet har gennemført et Improvisationsforløb, vil de have lært grundlæggende improvisations principper og set, hvordan de kan anvendes i det daglige samarbejde. Det vil være grobund for en kulturforandring, som giver direkte udslag i produktivitetsforbedring.

Virksomhedens udbytte:

Øget effektivitet i teamet som direkte følge af et tillidsboost

Deltagerne har lært at skabe teamsamarbejde og øge energiniveauet

Teamet er mere selvhjulpet til at løse opgaver og problemer

Deltagerne får øget indsigt i egen tilstedeværelse og rolle i teamet

Bedre udnyttelse af uudnyttet potentiale, idet de enkelte teammedlemmer får mere mod på at træde frem og tage chancer

Deltagerne har fået erfaring med storytelling samt at præsentere materiale på en levende måde

Teamet vil have opnået indsigt i, hvordan de kan fremme deres evner til kommunikation, innovation, forbedret deres præsentationsteknik samt øget deres evne til at tilpasse sig foranderlige situationer.

Sådan foregår workshoppen

Teamet øver principperne med improvisationsøvelser og efterfølgende reflekterer deltagerne over hvad de har erfaret samt drager paralleller til det daglige samarbejde. Når teamet går på arbejde igen efter sådan et forløb, så er energien og værdien til at mærke fra dag et.

På workshoppen arbejder vi fænomenologisk. Dvs. at vi tager udgangspunkt i det, som opstår i gruppen. Vi tror på at den bedste og mest varige læring opstår i rummet med det som er der lige nu. Workshoppen er et forløb, hvor der skiftes mellem øvelser og grupperefleksion.

Når forandring holder som en isterning på en varm sommerdag

Vedvarende forandring styrkes med et forløb

Et forløb med improvisationsøvelser giver deltagerne en unik og dyb forståelse af hvordan de arbejder sammen, samt hvilke forhindringer og styrker de har - på en sjov og anderledes måde. Deltagerne lærer at anvende teknikkerne i egne teams.

Forløbet eller workshoppen tager udgangspunkt i jeres situation.

  • Udgangspunktet er et indledende og behovsafdækkende møde, hvor læringsmål opstilles
  • En eller flere dage med improvisation, som er tilrettelagt mod læringsmålene. Workshoppen kan være kombineret med andre faglige emner
  • Opfølgning, et følgende møde hvor effekten vurderes

Facilitatorer

Rasmus Ranmar
Erhvervscoach med mere end 22 år erfaring som konsulent og leder i IT-branchen. ​
rasmus@impasse.dk
Tlf. 41914330

Helle Gransgaard
Improvisationsskuespiller og 10 års erfaring med facilitering og tværgående samarbejdsprojekter.
Mail@hellegransgaard.dk
Tlf. 31195530

Hvad er improvisationsteknik

På en improvisationsscene ved de optrædende ikke, hvad der skal ske, før de kommer derop. De får et inspirations-emne fra publikum, og så opfinder de historien undervejs. De trækker på simple principper som “JA OG”, “Tillid til din partner” og “Der findes ikke fejl”, samt de mange øve-timer og erfaring, der ligger forud. På samme måde kan disse principper anvendes som rettesnor for samarbejdet i et team.

Improvisationsteknikker er meget effektive til at nå et højere tillidsniveau på kort tid, så der er tilstrækkelig tryghed til, at teamet kan udvikle sig.

  • ”JA OG” betyder at acceptere hvad din kollega byder ind med og bygge videre på det. Dette kan kun lade sig gøre, hvis de er fuldt tilstede i nuet, lyttende og bidrager spontant, med hvad der opstår i situationen
  • Tillid er essentielt for at få et velfungerende team til at fungere. Det nytter ikke kollegaer vinder hurtige points til at fremme egen karriere på andres bekostning. Det dræner tilliden i samarbejdet - der er få der tager chancer og bidrager frit når tilliden er brudt
  • Der findes ingen fejl. Fejl kan anvendes som ressourcer til at se kreativt på et problem. Det kan være den benzin, der er udslagsgivende for at dreje i en helt ny og unik retning.

Improvisatorisk ledelse - ledelse i nuet

Case eksempel

Teamet var samlet for første gang. Alle sidder de rundt om bordet og kigger på projektlederen, der nervøst klikker første af i alt 100 powerpointslides frem. Dagsordenen. ”Vi har meget vi skal nå de kommende dage, for at lære at arbejde sammen” siger han, mens han kigger skævt ud over forsamlingen af 12 teknikkere. Der er stille i lokalet. Ingen trækker vejret – kun nok til at opretholde livet. Alle er optaget af, hvad de skal sige på første punkt på dagsorden; Præsentationsrunden.

Over de næste par timer faciliterer projektlederen teamet igennem Improvisationsøvelser. Øvelserne er tilrettelagt med henblik på at ophæve faglighed og status-barrierer. Alle er på samme niveau. Øvelserne virker kun hvis deltagerne er tilstede og opmærksomme på hindanden. Når de fejler bliver det fejret. Alle deltagerne flyttes gradvist ud af deres komfortzoner og opdager at de alle er i samme båd. Erfaringerne med det fælles ”groupmind” bliver tydelig, når de i fællesskab løser øvelser og falder ud og ind af symbiose.

Herefter og i resten af workshoppen er stemningen en anden. Projektlederen har løsnet øverste skjorteknap. Deltagerne krydser jokes på kryds og tværs og samtidig er der en intens koncentration og iver efter at nå det nu fælles mål.