Forandringsproces

Vi støtter ledelsen igennem succesfulde forandringsforløb

En forandringsproces med Impasse sikrer:

  • Succes med forandringen​
  • Omkostningseffektiv forandring
  • Højere medarbejdertrivsel
  • En blivende forandringsparat kultur

Forandring sker når modsætninger mødes.
Effektiv forandringsledelse anerkender modstand

Vi støtter lederen i den daglige forandringsledelse

En forandringsproces med Impasse, støtter jer i mødet med medarbejderne i virksomheden. Det gør vi igennem sparring med ledelsen, workshops med medarbejdere/ledelsen og individuel coaching. Forandringsprocessen give følgende fordele:

En effektiv og tydelig forandringsproces

Vi arbejder med kendte management modeller supleret med erhvervsterapeutisk metode.

Bearbejder emotionel modstand

Vi ser modstand som naturlig og uundgåelig. Vi arbejder på alle niveauer i organisationen, også med følsomme emner.

Hjælper lederen

Vi hjælper lederen, der møder personlig modstand​. Det gør vi med supervision eller coaching.

Får det usagte frem i lyset

Vi er eksperter i at skabe tydelighed. Det indebærer også at vi evner at udfordre stilhed eller en for nem accept af forandringen.

Mobiliserer positiv forandringsenergi i organisationen

Når der bliver plads til modstand og den får lov at blive foldet ud, vil resultatet være en positiv forandringsenergi.

Frigører kreativ forandringsenergi

Når mennesker bliver mødt hvor de er, i deres modstand, skaber det tryghed i organisationen. Tryghed er basis for kreativitet.

Rydder barrierer og forhindringer af vejen

Vi hjælper ledelsen med at undersøge modstand og baner dermed vejen for at ryde barrierer og forhindringer.

Gestaltpsykologisk metode

Vores tilgang bygger på gestaltpsykologi – menneskets evne til at danne mening og træffe beslutninger - og er dermed funderet i mange års afprøvet erfaring i arbejdet med mennesker

Læs mere om Impasse's metode og tilgang til teamudvikling

Når forandring holder som en isterning på en varm sommerdag

Tilpasset forandringsproces

Forandringsprocessen tilpasses efter behov og starter altid med en analyse af behov.

Definere behov og målsætning

Udgangspunktet er jeres organisation og kultur. Derfor er første opgave at få indrammet relevante problemstillinger og målsætninger for den forandring i ønsker at gennemføre. Herudover er det vigtigt at få tydeliggjort udgangspunktet, således at det rette forløb kan defineres og planlægges.

Gennemføre forløb

Forløbet er afhængigt af behovet og vil variere fra organisation til organisation. Et forløb vil f.eks. indeholde en eller flere af følgende ydelser:

Impasse's konsulenter faciliterer forløb med fokus på interventioner og eksperimenter, der har til formål at øge opmærksomheden på, hvordan den enkelte og gruppen samarbejder.

Evaluering og læring

Som afslutning på et forløb eller iteration følger vi op på forløbet, effekt af indsatser samt målsætninger. Dette danner så udgangspunkt for næste iteration, såfremt denne er planlagt/nødvendig.

Forandringskonsulenter

Lars Damsgaard
Seniorkonsulent

Over 30 års erfaring med ledelse fra finans-sektoren
Eksamineret gestaltterapeut

Email: larsdamsgaard@icloud.com
Telefon: 6122 6890

Rasmus Ranmar
Seniorkonsulent

Over 20 års erfaring med ledelse og rådgivning fra IT-sektoren
Eksamineret gestaltterapeut

Email: rasmus@impasse.dk
Telefon: 4191 4330

Byg arbejdsglæde og effektivitet med en sund feedbackkultur

Al kommunikation kræver et autentisk nærvær Når et team har en sund feedback kultur, er der plads til at udfordre og holde hinanden op på aftaler - en forudsætning for at nå aftalte mål.

Arbejdet med feedback giver et boost til samarbejdet.