Tryg IT-start

I samarbejde med Vellivfonden har vi netop afsluttet et pilotprojekt, hvor vi med succes har testet metode til at fremme psykologisk tryghed for unge medarbejdere, der er startet på deres første arbejdsplads. Træning af relationskompetencer, fungerer ikke som almindelig undervisning. Du kan ikke læse dig til sociale kompentencer. De udvikles gennem oplevelse og refleksion i relation med andre mennesker.

Vrede på arbejdspladsen

Vredesproblemer ligger typisk bag konflikter og konfliktskyhed. Det er problemer som mange har med sig i baggagen og kræver individuel fokus.

Scrum I et ledelsesperspektiv

Scrum – Sådan udvikler du en produktiv læringskultur

Hvis organisationer vil have succes med Scrum og opnå højere produktivitet og arbejdsglæde, skal de fokusere på teamets læringsproces og slippe kontrollen. Ledelsen må fokusere mere på at udvikle relationelle kompetencer, samt hvad teamet lærer og mindre på kontrol i form af, hvad og hvordan de leverer.

Skam på arbejdspladsen

Skam på arbejdspladsen

Som leder kan det være vigtigt at forstå nogle helt basale psykologiske mekanismer om skam, og hvordan du griber den an, når du møder den. Både i dig selv og hos dine medarbejdere.

Webinar: Sådan opbygger du en sund samtalekultur i din organisation

Webinar: Sådan opbygger du en sund samtalekultur i din organisationEn god samtalekultur er godt for forretningenTilmeld dig til webinaret den 8. december 2021 kl. 9-10Få invitation og mødelinkEn samtale er god når fakta, følelser og rationale går op i en højere enhedSamtaler gavner forretningen, ikke bare fordi det er godt for medarbejdernes trivsel. Den gode

Forandring er fastfrosen

Modstand – Det paradoksale i forandringsledelse

Modstand mod forandring er uundgåeligt. Nogle gange står lederens enorme engagement og dedikation for projektet i vejen for en effektiv forandringsproces. Lederen er simpelt hen alt for motiveret, og det kan være svært at træde nogle skridt tilbage og lytte til den modstand, der helt naturligt opstår.

Men hvorfor er det så svært? Og hvad kan du som leder gøre for at undersøge modstanden og derigennem få succes med forandringen?

Metoderamme og tilgang til arbejde med og udvikle teams

Metoderamme og tilgang til arbejde med og udvikle teams Impasse’s kerrneydelse er en undersøgelse af den proces, der foregår når mennesker mødes og kommunikerer. Først når processen bliver tydelig, er forandring mulig.   Impasse leverer med udgangspunkt i kendte management teorier, der underbygges af gestaltpsykologiske teorier og metoder. Tuckmans 5 udviklingsfaser, Lencioni’s ”Fem dysfunktioner i

Sådan håndterer du konflikter på distancen

Sådan takler du konflikter på distancen

Online samarbejdsformen kalder på nye vaner i teamet og et særligt ledelsesfokus fra ledere og projektledere for at bevare det gode samarbejde. De skal kultivere et onlinemiljø, hvor der er plads til sunde konflikter.

Icebreakers til onlinemøderne

7 icebreaker øvelser der fungerer online

Her er fem icebreakers, der også fungerer online, hvis du, på en varm og solrig forårseftermiddag lige efter frokost, oplever at der kommer mere støv end guld igennem fiberforbindelsen på jeres online møder.