Kulturtransformation i øjenhøjde

Du står med en forandringsopgave. Du kører den efter bogen, du har visionen, en bred koalition, der bakker op, en gennemtænkt handlings- og kommunikationsplan. Alligevel mangler du medarbejdernes opbakning. De mennesker, der skal realisere det hele. De gør modstand mod en forandring, som de ser som en trussel. Og her risikerer du at blive den nye fælles ydre fjende, medmindre du formår at møde medarbejderne på et empatisk plan.

Forandring medfører usikkerhed. Usikkerhed er skræmmende for de fleste, og det generer modstand. En varig forandring kræver medarbejdernes opbakning. Det betyder at ledelsen nu står med et dilemma; enten må ledelsen tvinge sin dagsorden igennem, med de konsekvenser det har, eller også må de møde medarbejderne med det der er - i nu’et.

Kulturtransformation med nuet som omdrejningspunkt

I nu’et er der ingen kontrol. I nu’et kan alt ske. Her er lederen måske på usikker grund. Lederen må konfrontere sin egen frygt for at miste kontrol, hvilket er et paradoks, for visionen handler i bund og grund om at opnå kontrol – der er ingen garanti for medarbejdernes reaktion eller deltagelse. Lederen må være autentisk, rumme sin usikkerhed og møde medarbejdere i deres modstand. Her er de i samme båd, i et hav af sårbarhed. Mennesker, der mødes i øjenhøjde. I dette møde bygger de sammen tillidsfundamentet, der skal bære forandringen og få den til at gå op i en højere enhed.

Det er i disse situationer, at der er brug for improvisatorisk ledelse- ledelse i nuet, og relationelle kompetencer i hele organisationen. Det er ikke nok at kommunikere visionen på direkte og kreative måder. Det er nødvendigt at lytte og forstå, på et empatisk plan, hvad der sker hos de enkelte medarbejdere. Når nu’et får plads, så kommer forandringen.

Derfor er det vigtigt at skabe og vedligeholde et forandringsberedskab i organisationen, der øger agiliteten og sikrer at alle ror i samme retning. Hvis dette ikke allerede er tilstede, kan det skabes gennem en kulturtransformation, der opbygger på de relationelle kompetencer, værdier, ledelse og som sikrer aktivt vedligehold og udvikling af dette beredskab.

Hvad består en sund forandringskultur af?

Kulturtransformation i øjenhøjde handler om at opdyrke en kultur i organisationen, med medarbejdere og ledere der:

  1. Giver og modtager feedback ud fra et personligt ståsted. Det er den enkeltes oplevelse der er i centrum
  2. Har autentisk og tillidsfuld kontakt
  3. Har sunde konflikter, hvor der er respekt og plads til uenighed
  4. Tager udgangspunkt i et personligt ansvar. Står ved hvad de mener og vil
  5. Er værdidrevne. Medarbejdere har indblik i egne og virksomhedens værdier, erkender forskelle og ligheder
  6. Handler improvisatorisk i nuet i respekt for virksomhedens mål og værdier
  7. Leder ud fra de ovenstående principper og formår at være katalysator for kulturforandringen

Man kan sige, at der ud af disse aspekter gestaltes et hele, som danner de relationelle forudsætninger for at kunne bygge en samlet og stærk forandringskultur op i organisationen. – illustreret ved den store cirkel i tegningen i dette indlæg.

Relationelle kompentencer

Al kommunikation, kræver et autentisk nærvær både til dig selv og til dine relationer. Det at få indblik i hvilke signaler du sender når du kommunikerer og hvad du opfanger fra andre, kan være en stor ahaoplevelse.

Del på sociale netværk!