Gestalt på 2 minutter

Gestalt – en organiseret helhed, der ses som mere end summen af dens dele.

Wikipedia

Jeg kører på motorvejen. Jeg registrerer noget (En gestalt startes), der ligner en sort boks ved vejen langt fremme. Jeg får en spirende fornemmelse af(øget awareness), at det er noget jeg skal være opmærksom på. I min nysgerrighed kører jeg hastigt nærmere. Fornemmelsen bliver tydeligere, det ligger lige på tungen! Til sidst bliver jeg badet i erkendelsens lys – en fotofælde. Mit behov for at forstå hvad den sorte kasse er, er tilfredsstillet – gestalten er lukket. Ganske vist erstattet en række nye behov, men det er en anden sag.

I en historie vil vi normalt gerne have; en indledning, der sætter scenen for os – gør det genkendeligt (hvem er involveret i hvilken relation og hvor forgår historien); en midte, hvor der sker noget uventet/overraskende – et drama eller konfrontation; og en afslutning, der runder af og giver os mulighed for at sammenfatte en helhed og danne mening. Hvis indledning og midte er tilstrækkeligt spændende (dvs. jeg får bygget tilstrækkeligt meget energi op i mit system) så bliver jeg hængende for at få afslutningen med – det forstærkes yderligere hvis historien taler ind i tema’er i mit liv eller bygger på mine drømme eller frygt. Hvis jeg ikke får afslutningen med (lukkede gestalten) så sidder jeg tilbage med en uro eller irritation, jeg har et behov for at få den lukket. Det er derfor nogen har svært ved at stoppe midt i en Netflix serie, slippe en god bog eller bliver ved med at læse Donald Trumps tweets.

Det er det samme med oplevelser og møder med mennesker vi har i livet. De gestaltes på samme måde (vi organiserer oplevelsernes enkeltdele i helheder). Hvis vi får dem rundet pænt af så fylder de ikke, men hvis der er noget der ikke afsluttes så vil de blive ved med at optage vores tanker og følelser.

Andre eksempler på åbne gestalter kan være uafsluttede situationer. En mail du glemte at sende, en uafsluttet samtale, et skænderi eller et uløst problem. Noget du aldrig fik påbegyndt eller afsluttet. Ting du ikke fik sagt samt, meninger og følelser du ikke fik udtrykt eller grænser du ikke fik sat.

Hvis nogle af disse uafsluttede situationer ligger i længere tid, fx fra barndommen, kan de glide ind i baggrunden (ubevidst) og fylde som en fiksering. Det er det, der kan være årsagen til, at du bliver ved at med at gentage samme mønster igen og igen uden at have en klar ide om, hvad det er du gør. Hvis det påvirker dit eget selvbillede og dine omgivelser kan det være en hjælp at gå i terapi og få støtte til at få indblik i hvad der fylder, og hvordan du bærer dig ad at gentage disse mønstre.

En uafsluttet gestalt er ligesom et puslespil, hvor der mangler en brik. Den manglende brik fylder fysisk allermindst og alligevel er det den der træder i forgrund. Den råber på opmærksomhed. Det er de manglende brikker, der optager vores bevidsthed, fordi de ikke passer ind i helheden. Vi vil vide, hvordan vi skal organisere dem ind i resten af vores fortælling om os selv og vores sammenhæng med omverdenen.

Del på sociale netværk!