Metoderamme og tilgang til arbejde med og udvikle teams

Impasse’s kerrneydelse er en undersøgelse af den proces, der foregår når mennesker mødes og kommunikerer.

Først når processen bliver tydelig, er forandring mulig.
 

Impasse leverer med udgangspunkt i kendte management teorier, der underbygges af gestaltpsykologiske teorier og metoder.

Tuckmans 5 udviklingsfaser, Lencioni’s ”Fem dysfunktioner i et team” og gestaltpsykologisk metode udgør Impasse’s metoderamme for at arbejde med og udvikle teams.

I det følgende gives et overblik modellerne, samt sammenhængen imellem dem.

Forandring sker hele tiden i et dynamisk system

Tuckmann, en amerikansk psykolog og forsker i gruppedynamik, beskriver et teams liv og udvikling. Hans model beskriver de faser, et sundt team går igennem, når det etableres, og når der sker forandringer. De fem faser er: Forming, Storming, Norming, Performing og Ajourning.

Forandring sker hele tiden i et dynamisk system. Mennesker forandrer sig hele tiden, og der sker ofte ændringer i omgivelserne. På den måde er der i princippet aktivitet i alle faserne konstant i løbet af teamets livscyklus.

Hovedtesen er at teamet går igennem faserne og når et stadie, hvor de yder optimalt med respekt for hinandens styrker og svagheder. Sunde teams går smidigt igennem faserne. Går teamet ikke igennem faserne, skyldes det dysfunktion i teamet, som akkumuleres over tid. Det har konsekvens for performance i teamet og kan være direkte nedbrydende og kontraproduktivt.

Karakteren af dysfunktionen, der opstår i et team, er rigtigt godt illustreret ved Lencioni’s model ”De fem dysfunktioner i et team” (læs mere om Lencioni’s model). Dysfunktionen kan måles og undersøges og derigennem udvikles, så teamet bevæger sig videre i udviklingsfaserne.

Sammenhæng mellem Lencioni og Tuckman’s modeller er illustreret i nedenstående figur.

Gestaltpsykologisk metode til udvikling af teams

Impasse arbejder med udgangspunkt i gestaltpsykologien og hjælper teamet med at blive opmærksom på, hvordan teamet og den enkelte i teamet samarbejder.

Det er ved at undersøge kontakten mellem teammedlemmerne, og ved at konfrontere teamet med observationerne, at teamet får mulighed for at opdage, hvad de gør og hvad deres individuelle ansvar for dysfunktionen er. Når det bliver tydeligt for dem, har de mulighed for at vælge at handle anderledes.

Impasse bruger metoder og viden omkring kontaktstile og forandringsmodel (cycle of change) til at navigere efter og laver interventioner med teamet og medlemmerne. Interventionerne har til formål at frustrere deltagerne tilpas meget til at opdage, hvad de gør i relationer til de andre i teamet. Dette gøres med respekt for normer og den enkeltes grænser.

I figuren nedenfor er de gestaltpsykologiske forandringsmodel vist i kontekst af Lencioni's model.

Tydelig kommunikation mindsker dysfunktionen

Når der sker forandringer i et team, aktiveres forandringscyklusen. Den løber fra et behov opstår og gøres tydeligt, mobilisering og gennemførelse til at høste frugterne af arbejdet og opgaven afsluttes. (se figur ovenover)

Dysfunktionen opstår når kommunikationen ikke er tydelig. Impasse's erhvervscoaches er trænet i at identificere og stille skarpt på de dysfunktionelle kommunikationsmønstre, når de opstår. De er i figuren ovenfor illustreret med Introjektion, Projektion, Deflektion osv.

Disse mønstre viser sig i samarbejdet hele tiden og vil ligeledes vise sig på faciliterede workshops med Impasse. Når et mønster viser sig, kan Impasse stille skarpt på dem og facilitere en udredning.

Teamet kan lære at udrede de forskellige dysfunktionelle mønstre. Det gør de igennem at lære at give feedback, der fokuserer på ansvarlighed og tydelighed. Hermed bliver teamet selv katalysator for egen udvikling.

Sådan bliver du autentisk i din feedback

Hvis du opbygger et læringsmiljø i dit team, hvor I undersøger, ikke så meget indholdet af det I siger, men mere processen for, hvordan I gør som I gør, så vil I udvikle en feedback kultur, som vil rykke jeres samarbejde til et helt nyt niveau.

Læs mere om feedback og hvordan du arbejder med feedback i din organisation.