Start en positiv feedbackspiral

Start en positiv feedbackspiral og nå dine målNå organisationens mål igennem relationerTilmeld mig”One must take something apart if one is to know it fully” – Fritz PearlsSamarbejdsproblemer er en af de største forhindringer, som organisationer har for at nå mål og resultater. Få et indblik i delene i det feedback kompetencefeltet og bliv indspireret til,

Mellemleder som bølgebryder

Mellemlederens dilemma i forandringer

Mellemlederen skal i forandringer, både stå for høj medarbejdertilfredshed, høj produktivitet og samtidig sikre at forandringer gennemføres med mindst muligt ”nedetid”. Dette udgør et dilemma som vanskeliggør succes i forandringsforløbet og kan have personlige konsekvenser for mellemlederen og medarbejderne.

Læs mere

Når der går mudder i Scrum

Scrum virker først når læringsmiljøet er sundt

Hvis du vil have succes med Scrum og dermed opnå gevinsterne i form af højere produktivitet og arbejdsglæde, så fokuser på teamets læringsproces og på sprint retrospektivet. Som leder bør du fokusere mere på, hvad Scrumteamet lærer, og mindre på hvad og hvordan de leverer.

Læs mere