Start en positiv feedbackspiral og nå dine mål

Nå organisationens mål igennem relationer

”One must take something apart if one is to know it fully”
- Fritz Pearls

Samarbejdsproblemer er en af de største forhindringer, som organisationer har for at nå mål og resultater. Få et indblik i delene i det feedback kompetencefeltet og bliv indspireret til, hvordan du kan arbejde videre med at frigøre feedback potentialet i dine teams.

Temaet for dette webinar er "Start en positv feedbackspiral i din organisation"

  • Hvordan fungerer feedback?
  • Og hvordan arbejder du med feedback i din organisation?

Målgruppe: HR, ledere, projektledere, konsulenter og andre der arbejder med eller interesserer sig for udvikling, samarbejde og relationer i organisationer.

På webinaret vil du blive præsenteret for følgende emner, som du får inspiration til at arbejde videre med:

  • Problemtemaer i kommunikation
  • Opmærksomhedszoner
  • Opmærksomhed i kommunikationsfeltet
  • Sammenhæng til teamproduktivitet

Tilmelding

Kontakt info@impasse.dk, hvis du ønsker at holde inspirationsworkshop i din virksomhed. (2 timer)

Eller skriv dig op på nedenstående liste hvis du vil have besked til næste webinar.

Om impasse

Impasse leverer ydelser der er målrettet team- og lederudvikling.

Webinaret gennemføres af Rasmus Ranmar, der er coach og terapeut specialiseret i individer og grupper. Rasmus har baggrund fra erhvervslivet med end 20 års erfaring som leder og konsulent.