Forandringsproces

Vi støtter ledelsen igennem succesfulde forandringsforløb

En forandringsproces med Impasse sikrer:

 • Succes med forandringen​
 • Omkostningseffektiv forandring
 • Højere medarbejdertrivsel
 • En blivende forandringsparat kultur

Forandring sker når modsætninger mødes.
Effektiv forandringsledelse anerkender modstand

Skriv og bliv ringet op

  Vi støtter lederen i den daglige forandringsledelse

  En forandringsproces med Impasse, støtter jer i mødet med medarbejderne i virksomheden. Det gør vi igennem sparring med ledelsen, workshops med medarbejdere/ledelsen og individuel coaching. Forandringsprocessen give følgende fordele:

  En effektiv og tydelig forandringsproces

  Vi arbejder med kendte management modeller supleret med erhvervsterapeutisk metode.

  Bearbejder emotionel modstand

  Vi ser modstand som naturlig og uundgåelig. Vi arbejder på alle niveauer i organisationen, også med følsomme emner.

  Hjælper lederen

  Vi hjælper lederen, der møder personlig modstand​. Det gør vi med supervision eller coaching.

  Får det usagte frem i lyset

  Vi er eksperter i at skabe tydelighed. Det indebærer også at vi evner at udfordre stilhed eller en for nem accept af forandringen.

  Mobiliserer positiv forandringsenergi i organisationen

  Når der bliver plads til modstand og den får lov at blive foldet ud, vil resultatet være en positiv forandringsenergi.

  Frigører kreativ forandringsenergi

  Når mennesker bliver mødt hvor de er, i deres modstand, skaber det tryghed i organisationen. Tryghed er basis for kreativitet.

  Rydder barrierer og forhindringer af vejen

  Vi hjælper ledelsen med at undersøge modstand og baner dermed vejen for at ryde barrierer og forhindringer.

  Gestaltpsykologisk metode

  Vores tilgang bygger på gestaltpsykologi – menneskets evne til at danne mening og træffe beslutninger - og er dermed funderet i mange års afprøvet erfaring i arbejdet med mennesker

  Læs mere om Impasse's metode og tilgang til teamudvikling

  Når forandring holder som en isterning på en varm sommerdag

  Tilpasset forandringsproces

  Forandringsprocessen tilpasses efter behov og starter altid med en analyse af behov.

  Definere behov og målsætning

  Udgangspunktet er jeres organisation og kultur. Derfor er første opgave at få indrammet relevante problemstillinger og målsætninger for den forandring i ønsker at gennemføre. Herudover er det vigtigt at få tydeliggjort udgangspunktet, således at det rette forløb kan defineres og planlægges.

  Gennemføre forløb

  Forløbet er afhængigt af behovet og vil variere fra organisation til organisation. Et forløb vil f.eks. indeholde en eller flere af følgende ydelser:

  Impasse's konsulenter faciliterer forløb med fokus på interventioner og eksperimenter, der har til formål at øge opmærksomheden på, hvordan den enkelte og gruppen samarbejder.

  Evaluering og læring

  Som afslutning på et forløb eller iteration følger vi op på forløbet, effekt af indsatser samt målsætninger. Dette danner så udgangspunkt for næste iteration, såfremt denne er planlagt/nødvendig.

  Forandringskonsulenter

  Lars Damsgaard
  Seniorkonsulent

  Over 30 års erfaring med ledelse fra finans-sektoren
  Eksamineret gestaltterapeut

  Email: larsdamsgaard@icloud.com
  Telefon: 6122 6890

  Rasmus Ranmar
  Seniorkonsulent

  Over 20 års erfaring med ledelse og rådgivning fra IT-sektoren
  Eksamineret gestaltterapeut

  Email: rasmus@impasse.dk
  Telefon: 4191 4330

  Byg arbejdsglæde og effektivitet med en sund feedbackkultur

  Al kommunikation kræver et autentisk nærvær Når et team har en sund feedback kultur, er der plads til at udfordre og holde hinanden op på aftaler - en forudsætning for at nå aftalte mål.

  Arbejdet med feedback giver et boost til samarbejdet.