“Well, you are about to start the greatest improvisation of all. With no script. No idea what’s going to happen, often with people and places you have never seen before. And you are not in control. So say “yes.” And if you’re lucky, you’ll find people who will say “yes” back.”

Stephen Colbert

Gestaltimpro workshop

Sæt lys på dine skyggesider.

Du ved, at du har dem.

Ja, du har skyggesider! For det har vi alle: sider, som vi typisk ikke synes er ’pæne’ eller som vi ikke bryder os om. Men de er der alligevel.

Overraskelsen er, at skyggesiderne indeholder masser af liv, kraft, kreativitet og brugbare ressourcer.

Og at du ved at lære dem at kende, får et komplet billede af hvem du er – og ikke længere behøver at at bruge kræfter på at skjule dem, men kan trække dem frem i lyset og bruge dem konstruktivt.

Hvad er mit faglige udbytte?

 • Inspiration til at bringe dine skyggesider frem og gøre dem tilgængelige som ressourcer.
 • Erfaring med virkningsfulde Impro-øvelser, velegnede til gruppeprocesser til at intensivere kontakt og tryghed.
 • Opleve, hvordan glæde og grin kan inspirere og frugtbargøre et møde i en gruppe.
 • Netværk med fagkolleger.

Hvordan?

I Gestalt Impro workshoppen får du sammen med gruppen og dens terapeuter i trygge rammer lejlighed til at opdage, arbejde og lege med sider af dig selv, som du måske sjældent slipper løs.

Du vil opleve friheden ved at give slip og og lukke dit indre, spontane væsen ud og muligheden for at undersøge hvilke skjulte ressourcer, du gemmer på.  Og vi kan love dig, at dine lattermuskler også kommer på arbejde!

Metoden

Workshoppen følger den fænomenologiske metode og anvender teknikker og øvelser, som bruges i teater-improvisation.

Improvisationens tre hovedbudskaber er:

 • Ja , og…
  ”Ja, og” er en psykologisk tilstand, som åbner dig for at se muligheder frem for begrænsninger og at møde udfordringer åbent og undersøgende. I den tilstand er alle medspillere og søger synergi med omgivelserne og de andre deltagere, opfatter andres idéer positivt og bygger ovenpå. Det er levende, spontan inspiration til at kigge dybt i dig selv.
 • Ja til at turde være begejstret
  Dine makkere er kreative, unikke, enestående – nøjagtig lige som du. De indbyrdes forskelligheder vækker inspiration, nysgerrighed og undren, både på andre og på dig selv. Når du betragter andre som fantastiske og kreative væsner, med alt hvad de indeholder, smitter det af på din selvopfattelse.
 • Fejl? Hvad?
  Der findes ingen fejl. Fejl er kreavitetens ormehul. Ud af dem fødes nye idéer og indsigter. Det, der vil ske er helt nyt og uafprøvet, og ingen har prøvet det før. Derfor er der ingen facit. Og derfor ingen fejl.

Tilmelding

Tilmeld dig til workshop den 7. og 8. marts 2020.

Er du interesseret i at høre om andre muligheder fx. et firma arrangement, så skriv til mig.


  personlig udviklingTeam udvikling