Lars Damsgaard

Lars Damsgaard
Coach og psykoterapeut

Jeg har en lang karriere som forandringsleder og coach i den finansielle branche og jeg har haft lederroller på både top- og mellemlederniveau de sidste 25 år.

Min ledererfaring er funderet i mit virke i store virksomheder, som Nordea og Nykredit, og jeg har haft ledelse for store ledergrupper op til 14 ledere og ansvaret for organisationer op til 450 personer.

Jeg er specialiseret i strategiimplementering og forandringsledelse i komplekse organisationer med mange interessenter.

Jeg har gennemført et utal af forandringer og implementeringer

Min succes er kommet af min evne til at eksekvere på målene. Jeg ved af erfaring, at forandring kun lykkes når jeg accepter og anerkender, at menneskers modstand og frygt er positiv energi. Den succesfulde forandringsleder og coach forstår at modstand er en del af den menneskelig natur.

Udover min uddannelse i den finansielle branche har jeg en Executive Business Master fra Center for Ledelse (CfL).

Jeg uddannet og examineret Gestaltterapeut og coach – en 4 årig uddannelse på Nordisk Gestalt Institut. Derudover har jeg en Masterclass i Psykologi.

Med min lange ledererfaring og min psykologiske uddannelse får du en erfaren coach og sparringspartner som både forstår kommercielle og organisatoriske problemstillinger og psykologiske dynamikker på både individ- og gruppeniveau.

Som en del af min gestaltterapeutiske uddannelse, har jeg arbejdet med personlige udviklingstemaer, som har bidraget særdeles positivt til min udvikling som leder, og min egen personlige udviklingsrejse.

Mit arbejdsliv og uddannelse

Erhvervserfaring

resumé
Impasse er det sted, du befinder dig, lige inden du træffer en vigtig beslutning.