Scrum virker først når læringsmiljøet er sundt

Hvis du vil have succes med Scrum og dermed opnå gevinsterne i form af højere produktivitet og arbejdsglæde, så fokuser på teamets læringsproces og på sprint retrospektivet (læs evt. definition her). Mål læringsmiljøet i teamet og giv det som input til retrospektivet og støt Scrum-teamet i at forbedre læringsmiljøet. Som leder bør du fokusere mere på, hvad teamet lærer, og mindre på hvad og hvordan de leverer.

Scrum bygger på en række værdier (du kan læse mere om Scrum og værdierne i Scrumguiden her) – bl.a. at teamet er selvorganiserende, at teamet skal eksperimentere og prøve nyt i hvert sprint. Herudover er der rammer, som sikrer løbende opfølgning og måling på, hvad teamet arbejder på. Altså, i mine øjne, en god ramme omkring ledelse i kompleksitet med det iboende paradoks om, at organisatoriske processer både er forudsigelige og uforudsigelige på samme tid. Scrum rammeværket indeholder både mekanismer til at opnå kontrol og til at slippe kontrollen. Ralph Stacy har skrevet teori om ledelse i kompleksitet. Nedenstående er et uddrag.

“Organisationers liv og bevægelser er ikke forudsigelige og lader sig ikke kontrollere gennem planlægning og styring. Bevægelser i organisationer er paradoksalt forudsigelige og uforudsigelige på samme tid, og lederes evne til at navigere i dette paradoks er vigtigere end evnen til at forudsige og planlægge.”

 

Uddrag fra: Karina Solsø. “LEDELSE I KOMPLEKSITET: En introduktion til Ralph Staceys teori om organisation og ledelse”.

Udfordringer kan skyldes de relationelle kompetencer

Når jeg kigger på de udfordringer, som jeg er stødt på i forskellige organisationer omkring Scrum, så syntes jeg, der danner sig et mønster. Et mønster som i høj grad handler om forsøg på at skabe kontrol og om relationelle kompetencer. Det er for eksempel:

For meget indblanding

For meget indblanding fra det omkringliggende miljø på hvordan teamet skal arbejde, og hvad de leverer. Backloggen prioriteres selvfølgelig af forretningsejeren, men det er Scrum-teamet, der bør bestemme, hvordan de vil tage fat på de prioriterede emner.

Nedprioriterer restrospektivmødet

Scrum-master eller teamet nedprioriterer retrospektivmødet. Dermed er der ikke nogen struktureret mulighed for at reflektere over, hvordan teamet arbejder.

Tryghed i teamet mangler

Der er ikke den nødvendige tryghed i teamet, til at teammedlemmer tør vise svagheder og eksperimentere. Retrospektivmøderne bliver overfladiske, og der er ingen, der committer sig til det aftalte (læs mere om de fem dysfunktioner i teams her).

Ansvaret er ikke fordelt

SCRUM-master tager for meget ansvar og har ikke redskaber til at slippe kontrollen og arbejde med teamets læring og tryghed. Det handler ikke kun om at være god til at forstå rammeværket men i ligeså høj grad om at kunne navigere i det uforudsete i kontakt med de øvrige teammedlemmer – at lede i nuet.

Fokuser på læringsmiljøet

Det du som leder kan gøre, for at hjælpe teamet på vej, er bl.a.:

Støtte til Scrummasteren

Støtte Scrummaster og/eller Scrumcoachen i at holde fokus på retrospektiv og at facilitere et læringsmiljø.

Mål udvikling i læringsmiljøet

Måle dine Scrumteams læringsmiljø og tryghed. Tag en måling på teamets tryghed og læring inden hvert retrospektiv. Få dermed data på, hvordan de enkelte teams læringspotentiale udvikler sig og giv teamet data til deres retrospektiv.

Udvikl de relationelle kompetencer

Hjælp Scrummaster og/eller Scrumcoachen med at få de nødvendige relationelle kompetencer til at facilitere Scrumprocessen. Der skal mere til end en god agenda. Det handler om ledelse i nuet, om at være bevidst om sig selv og hvad der sker i teamet og opsamle og reagere på de udtalte og ikke-udtalte signaler.

Inspiration til din ledelse

Modtag inspiration, værktøjer samt nyheder om tilbud fra Impasse.

Udvikl de relationelle kompetencer

Al kommunikation kræver et autentisk nærvær – både til dig selv og til dine relationer. Det at få indblik i hvilke signaler du sender, når du kommunikerer, og hvad du opfanger fra andre, kan være en stor ahaoplevelse

Del på sociale netværk!