Vi hjælper din organisation med at øge tryghed i jeres teams og hos nøglemedarbejdere. Det giver mindre sygefravær, øget forandringsparathed og langt bedre produktivitet.

Med et forløb sammen med os, får I autentiske og ansvarlige teams, hvor der er tillid til at udtrykke styrker og svagheder, sunde konflikter, aktiv deltagelse i forandringer og et engagement i at nå fælles mål.

Vi har mange års ledelses- og konsulenterfaring med komplekse systemer og medarbejderrelationer. Indenfor den offentlige og private sektor.

Impasse tilbyder konsulentydelser inden for:

Idegrundlag

Mennesker, der kender sig selv og ved hvad de vil, træffer bedre beslutninger og er tydelige i relationer.

Tydelighed er grobund for tillid.

Værdigrundlag

Impasse's ydelser og leverancer bygger på tre grundlæggende værdier og menneskesyn:

Autenticitet

Autenticitet er en af de vigtigste forudsætninger for, at et menneske kan brænde igennem med sit budskab og nå igennem til andre – kollegaer og kunder. Det kræver mod for et menneske at droppe ideen om et ”hvordan skal jeg fremstå” og i stedet fremstå, som det er, dvs. med det fulde billede af styrker og svagheder. Det er en forudsætning, at der er en tillidsfuld kultur i virksomheden.

autenticitet - impasse

Frihed - impasse

Frihed

Frihed er et menneskeligt grundvilkår. Det er muligheden for at handle ud fra, hvad det enkelte menneske mener er rigtig, i kontakt med dets omgivelser. Grundlaget for frihed er et personligt ansvar. Det et menneske gør (og ikke gør), tager det ansvar for. Det kan lade sig gøre, når det står ved, hvem det er (autenticiteten).

Kreativitet

Når et menneske er bevidst om sit eget ansvar og er i kontakt sin egen autenticitet, befinder det sig et sted, hvor det har frihed til at afveje muligheder, potentialer og nye veje, inden det træffer en beslutning – dette sted kaldes det kreative nulpunkt.

kreativitet - impasse

Impasse - stedet du befinder dig, inden du træffer vigtige beslutninger

Individuel udvikling

Fortrolig sparringspartner og støtte i din personlige udvikling.

Kultur og organisation

Få hjælp til at udvikle relationelle kompetencer i jeres organisation.