Udvikle en demokratisk lederstil og lær at fokusere på medarbejdere og vækst samtidig

De fleste af os har en præference for enten en social eller en autoritær lederstil, der begge har en række fordele og ulemper.

Blake og Moutons ledergitter, der bygger på Lewins lederstile, illustrerer både en præference og en udviklingsvej for din lederstil.

De forskellige lederstile:

  1. Demokratisk: Forstår at lede mod mål og samtidig inkludere medarbejder
  2. Social: Fokus er primært på medarbejdernes ve og vel på bekostning af forretningsmål
  3. Autoritativ: Mål er vigtigst og det er på bekostning af relationer og medarbejdertilfredshed. Målet helliger midlet
  4. Laissez-faire: Er hverken involveret i medarbejder trivsel eller virksomhedens mål. Er typisk fokuseret på egne opgaver og ses ofte hos tekniske fagfolk, der er blevet ledere.

Hvilken lederstil har du? Tag vores gratis test

Hvad enten din lederstil er social, autoritativ eller laisszez-faire, hjælper vi dig med at udvikle din lederstil, så du kender din styrke og udvikler modpolen.

Den relationsorienterede leder

Erhvervscoaching til dig, der er stærk på relationer og ønsker at styrke dine strategiske og eksekverende kompetencer. Start her...

Den vækstorienterede leder

Erhvervscoaching til dig, der er stærk strategi, KPI og vækst og ønsker at styrke dine relationelle kompetencer Start her...

Impasse have had a real impact on how we approach leadership in my team. We have seen methodology used that was fresh and new to us, and it has really helped us recalibrate what is important, and what is not.
 
- Jacob Mygind, IT director, Simcorp

Erhvervscoaches tilknyttet Impasse

Rasmus Ranmar

Jeg er eksamineret gestaltterapeut med flere coaching uddannelser (NLP, Cape Cod) bag mig. Jeg over 20 års erfaring som leder og konsulent i IT-branchen, hvor jeg har arbejdet for flere store virksomheder. De områder jeg har beskæftiget mig med er ledelse af teamledere,

personaleledelse, forretningsudvikling, enterprisearkitektur, agil udvikling, applikation management og projektledelse.

Jeg kender IT-branchen og udfordringerne med ledelse rigtig godt. Derved har jeg nemmere ved at sætte mig i dit sted, uden at du behøver at bruge unødig tid på at forklare detaljerne. (Læs mere om mig eller se min linkedin profil)

Kontakt Rasmus

Telefon: +45 4191 4330
Mail: rasmus@impasse.dk

Jeg tilbyder coaching fra mit lokale i Espergærde eller fra dit firma, mod et kørselstillæg

Lars Damsgaard

Jeg har en lang karriere som forandringsleder og coach i den finansielle branche og jeg har haft lederroller på både top- og mellemlederniveau de sidste 25 år.

Min ledererfaring er funderet i mit virke i store virksomheder, som Nordea og Nykredit, og jeg

har haft op til 14 ledere og ansvaret for organisationer op til 450 personer.

Jeg er specialiseret i strategiimplementering og forandringsledelse i komplekse organisationer med mange interessenter.

Kontakt Lars

Telefon: +45 6122 6890
Mail: lars@impasse.dk

Jeg tilbyder coaching fra mit lokale i Næstved eller fra dit firma, mod et kørselstillæg

Tilgang til erhvervscoaching

Vores bevidsthed er kun toppen af isbjerget. Langt de fleste af de beslutninger vi træffer, i løbet af dagen, tages uden, at vi er bevidste om det.

Ifølge psykolog og flow-forsker, Csikszentmihalyi, opstår der flow i vores arbejde uden, at vi er bevidste om det. Det sker, når der er tid til at fordybe sig, når der er klare mål, når du opnår umiddelbar feedback eller synligt resultat og der er en korrekt balance mellem udfordring og mål.

Som erhvervscoach arbejder vi med det, der opstår i samtalen. Vi foreslår eksperimenter (se udbybende metode) og øvelser, som har til formål at hjælpe dig med at udfordre dine begrænsninger eller give dig adgang til din spontanitet eller dit ubevidste. Derigennem opnår du indsigt i dine målsætninger. Vi hjælper dig med at stille skarpt på dine arbejdspunkter, giver feedback og deler mine observationer med dig.

Herudover trækker vi på vores erfaringer fra erhvervslivet, succeser og nederlag som leder fra mange forskellige virksomheder. Vi er uddannet gestaltterapeuter med coaching-overbygning fra GISC.

Gestaltpsykologi handler om, hvordan vi danner mening og træffer vælg. Det er kernen i erhvervscoaching. At du bliver bevidst om, hvordan du træffer valg. Når du bliver klar over, hvad du gør og hvordan, så har du mulighed for at lave varige forandringer i dit liv. Læs mere om gestalt og meningsdannelse.