Dramatrekanten – Slip af med kedelige mønstre i organisationen

Dramatrekanten
Slip af med de kedelige mønstre i organisationen

Uhensigtsmæssig adfærd er noget vi alle oplever i større eller mindre grad. Enten fordi vi selv initierer det eller fordi vi ikke får sat tydelige grænser. Det skaber et dårligt arbejdsklima og ineffektivitet i organisationen. Heldigvis er de til at slippe ud af, når du enten selv eller med hjælp fra erhvervscoaching, gennemskuer mønsteret i dig selv og dine omgivelser. Et af disse mønstre er dramatrekanten.

Dramatrekantens dysfunktion har tre hovedpersoner. Offeret, krænkeren og redderen. Det er et universelt drama, der har udspillet sig, lige så længe vi har gået på denne planet. Den viser sig i alt fra indre konflikter, parforhold, grupper og ikke mindst organisationer. Løsningen er at blive opmærksom på, hvad der sker og ganske enkelt stoppe med at deltage. (læs mere om rollerne i bunden af artiklen)

Eksempler på rollerne i dramatrekanten

Måske du kan genkende nogle af de følgende eksempler fra dig selv eller din arbejdsplads.

Den vanvittig dygtige medarbejder, der kan alt og aldrig siger nej – ånder for at være helten og redde håbløse situationer med den anerkendelse, der følger. Lige indtil deadline nærmer sig og tingene ramler sammen for ham, fordi han har lovet for meget. ”Jeg arbejder 60 timer om ugen – det kan jo ikke lade sig gøre”, Så er fjenden tiden, de uduelige kollegaer eller urimelige krav, der kun opstår fordi nogen andre ikke har styr på processerne.

Den pressede chef, der skælder en medarbejder ud over at have sendt ”kompromitterende indhold” til kunden. Han ser ikke at han er utilgængelig, giver mangelfulde instrukser og gennem sin dominerende adfærd er med til at skabe en atmosfære af frygt og offerkultur. Det afstedkommer medarbejdere, der isolerer sig eller finder allierede som kan ”hjælpe” mod den onde chef.

Offerchefen, der bruger sin egen travlhed til at manipulere ansatte til at tage opgaver som i virkeligheden bør varetages af chefen selv eller udskydes til senere. Når dette er i spil, er der ofte en eller flere medarbejdere, der træder til – særligt dem med et redder-gen. Dette udspiller sig igen og igen.

Drop helterollen

Jeg havde en øje-åbnende oplevelse omkring dramatrekanten i mit eget liv for noget tid siden. Jeg befandt mig enormt presset i en situation, hvor jeg skulle håndtere en kunde med en masse nye krav og havde på den anden side min egen organisation med modsvarende krav. Samtidig havde jeg tydeligt pressede medarbejdere. Det medførte nogle lange arbejdsdage, søvnløse nætter og at jeg begyndte at blive kort for hovedet.

Da jeg gennemgik dette med hjælp fra en erhvervscoach, blev jeg noget overrasket da jeg opdagede, hvordan dramatrekanten udspillede sig inde under min egen motorhjelm. Offerrollen var nem at identificere. Jeg så min arbejdsgiver og kunde som urimelige kravstillere. Jeg var min egen værste krænker, idet min indre stemme ikke sjældent og i ret tydelige termer viste mig min nært forestående fyring, hvis ikke jeg tog mig sammen og fik dette løst. Hjælperen var den stemme, der inde i mig fortalte mig, at det snart var overstået, hvis jeg bare lige hev mig op i 2 uger mere. Når bare det næste styregruppemøde var overstået. Bare lige en mere. Det er snart sommerferie. Osv. Osv.

Med dette autentiske indblik i mig selv, så jeg mit eget ansvar og fik dermed friheden til at se andre kreative veje til at løse dette personlige drama. I mit tilfælde var løsningen at droppe helterollen og dele ansvaret med min leder og mit team, efterfulgt af en god nats søvn.

Jeg bliver igen og igen overrasket over at se, at de dramaer jeg oplever udfolde sig i mine omgivelser, afspejler sig i mit eget indre. Samtidig er det forunderligt for mig at opleve, hvor enkelt det egentligt er at træde ud, når først jeg har identificeret mønsteret. Det kan dog være svært at opdage, hvorfor det kan være en god hjælp med en erhvervscoach.

Opnå dybere og vedvarende personlig forandring med erhvervscoaching

Er du bevidst om, at du skal gøre noget anderledes - uden at vide, hvordan du skal gribe det an?

Ønsker du klarhed, inden du træffer et vigtigt valg?

Vælg en erhvervscoach, med over 20 års ledelseserfaring fra IT-branchen.

Dramatrekanten kort skitseret

Nedenstående figur viser rollerne i dramatrekanten. De tre roller går på skift mellem aktørerne.

De fem dysfunktioner i et team

Offeret kendetegnes ved ikke at tage ansvar for sit liv, og det der sker i det. Offeret leder altid efter en at give skylden for alt, der ikke virker i livet. Kan kendes på udtalelser som ”mine chef er en idiot, mine medarbejdere forstår mig ikke, de giver mig for meget at lave, jeg kan ikke, tiden presser mig” osv. Offeret har brug for en der kan hjælpe ham/hende ud af ”les miserables” og en at give skylden – en krænker.

Krænkeren er den dominerende og grænseoverskridende person, der kritiserer uden at kende motivet for andres handlinger og forestiller sig problemer, hvor de ikke findes. Udgangspunktet er at skulle have ret, da det ellers vil resultere i magtesløshed.

Redderen er den af rollerne, som umiddelbart har det bedste omdømme. Det er helten, der kan redde situationen. Redderen er afhængig af, at der er et offer for at kunne føle sig noget værd. Redderen kan i nogle tilfælde blive afhængig af at redde andre for at slippe for at håndtere sine egne problemer. For at gøre dette må han skabe et offer, fx ved at hjælpe hvor han ikke er blevet bedt om det.

Mønsteret er dynamisk, forstået på den måde at rollerne går på skift. Redderen går hen og bliver offer, når der ikke er nogen, der har set de behov, der ligger bag. Offeret forsøger at skaffe sig af med rollen og bliver krænker. Sådan kan det fortsætte, indtil der er en, som stopper med at deltage i dramaet.

Dramatrekanten er udviklet af Karpman

Forstå hvordan du træffer beslutninger
Få 5 enkle tips at forstå, hvorfor du træffer beslutninger, som du gør og skriv dig op til nyhedsbrevet.


    Del på sociale netværk!